................................................................................................................................................................................................................................................................
[ อยากรือแนวทางการเปิดกรอบ จนท. บริหารงานทั่วไป ]
ความคิดเห็นที่ [811]

อยากทราบแนวทางในการเปิดกรอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพราะ ก.อบต. บางจังหวัดบอกเปิดไม่ได้เพราะไม่อยู่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(70 สายงาน ของ อบต.)แต่ที่ อบต. คุยม่วงสามารถเปิดกรอบได้ และอยากได้แนวทางการชี้แนะจากท่านผู้รู้ ช่วยชี้แนะด้วยนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับ ถ้ามีมติ ก.กลาง ที่สามารถชี้แนะแนวทางได้ขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยนะครับ
ร่วมคิดเห็นโดย ผู้สอบได้ ทำรายการเมื่อ: 06-กค.-10at 16:48
ความคิดเห็นที่ [812]

ไม่ถามบุคคลากร อบต. คุยม่วงดูล่ะครับ

ร่วมคิดเห็นโดย ผ่านมา ทำรายการเมื่อ: 08-กค.-10at 08:52
ความคิดเห็นที่ [816]

อบต.เกือบทุกที่มีตำแหน่งนี้กันทั้งนั้นอยู่จังหวัดไหนจ๊ะทำไมเ ปิดไม่ได้
ร่วมคิดเห็นโดย คนสอบได้ ทำรายการเมื่อ: 08-กค.-10at 15:00
ความคิดเห็นที่ [818]

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไม่ได้ระบุตำแหน่งนี้ไว้ หาได้จากไหนดี

 

ร่วมคิดเห็นโดย คนน่ารัก ทำรายการเมื่อ: 08-กค.-10at 15:45
ความคิดเห็นที่ [834]

เราก็คนหนึ่งที่สอบได้ แต่จังหวัดเราไม่สามารถเปิดกรอบได้มีแนวไหนที่สามารถจะชี้แจง ก อบต จังหวัดให้สามารถเปิดกรอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้บ้าง สอบได้แต่เปลี่ยนไม่ได้ ที จนท ธุรการ มีวุฒิครองงานมา 2 ปี สามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าพนักงานได้แต่่ จพง ธุรการ สอบเปลี่ยนสายงานสามดันไม่ให้เปลี่ยนยกเลิกอบรมก็ตระเวนสอบแล้ว ชีวิตหนอชีวิต อย่างนี้เจ้าพนักงานธุรการล้นเมืองหรือไม่ก็ไม่ต้องให้ปรับกันเ ลยทุกตำแหน่งสอบครั้งแรกบรรจุระดับไหนก็ให้เลื่อนไหลตามปกติดีก ว่ามั้ง ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น

ร่วมคิดเห็นโดย อยากเปลี่ยนจริงๆ ทำรายการเมื่อ: 19-กค.-10at 19:11
ความคิดเห็นที่ [837]

ไม่ลองหาดูจังหวัดอื่นที่มีกรอบอยู่ละค่ะ ทางบนดอย จ.ตาก ก็มีว่างเยอะอยู่นะค่ะ ลองดูค่ะสู้ ๆ นะค่ะ

ร่วมคิดเห็นโดย ผู้ร่วมบัญชี ทำรายการเมื่อ: 20-กค.-10at 18:51
ความคิดเห็นที่ [838]

ก.กลางมีมติให้ใช้มาตรฐานท้องถิ่นเดียวกันคือกจ.กท.ได้โดยอนุโล มนิแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ครั้งที่เท่าไหร่ 6/48 ลว.22มิ.ย.48 ไม่แน่ใจ ลองหาดูนะ

 

ร่วมคิดเห็นโดย ผ่านมา ทำรายการเมื่อ: 21-กค.-10at 13:55
ความคิดเห็นที่ [842]

ตามหนังสือ ที่ มท 0809.5/ว014 ลงวันที่ 5 ก.พ.50 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง และมติ ก.จ.ก.ท และก.อบต.ในการประชุมครั้งที่4/2549 ได้กำหนดไว้ดังนี้   1.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที ่บริหารงานทั่วไป ที่กจ.กำหนดไว้มาใช้ เพื่อให้ปฏิบัติงานในลักษณะงานของตำแหน่งนักวิชาการขนส่งและงาน บริหารทั่วไป

2.ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหา รงานทั่วไป โดยให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ก.จ.กำหนดไว้มาใช้โดยอนุโลม เพื่อให้ปฏิบัติงานในลักษณะงานของนักวิชาการขนส่งและเจ้าหน้าที ่บริหารงานทั่วไป

 

ร่วมคิดเห็นโดย ....... ทำรายการเมื่อ: 31-กค.-10at 11:33
ความคิดเห็นที่ [1442]

มีหนังสือใหม่แล้ว ของเทศบาลที่ มท 0809.5/ว 223  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2539  และของ อบต.(เลขไทย) มท 08.9.5/ว 301 ลงวันที่ 8 พ.ย. 53 ถ้าหาไม่เจอขอมาที่ mam25221@hotmail.com 
ร่วมคิดเห็นโดย จบห. ทำรายการเมื่อ: 11-พย.-10at 14:07
ความคิดเห็นที่ [28042]

เปิดได้ค๋ะ แต่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบมากหน่อย  ถ้าเปิดกับ อบต.ที่มีงานไม่เยอะ  เอามาทำไมละจ๊ะ  เปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ   หัวหน้าสำนักก็มีแล้ว  ธุรการก็มีแล้ว   สงสารประเทศชาติเถอะ อย่าเห็นแก่ความก้าวหน้าของตัวเอง  ถ้าจะก้าวหน้าตำแหน่งก็มีเยอะ ไปตำแหน่งอื่นเถอะ
ร่วมคิดเห็นโดย บุคฯ ทำรายการเมื่อ: 04-สค.-11at 10:28
ความคิดเห็นที่ [28050]

คุณ บุคฯ ตอบได้เห็นแก่ตัวมากเลยครับใครๆก็อยากก้าวหน้ากันทั้งนั้น แล้วเปลี่ยนไปใช่ว่าจะได้เงินเพิ่มเงินเดือนก็เท่าเดิมแค่เปลี่ ยนไปเพื่อความก้าวหน้าของเราเฉยๆ
ร่วมคิดเห็นโดย กก ทำรายการเมื่อ: 29-กย.-11at 12:14
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
แฟกซ์ 055-981085 ต่อ 11